รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
เมนู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกสิ่งแวดล้อม 

โทร 0819955909 สาวินี
(safety officer)

TEL/FAX : 034830449-55
E-mail: info@น้ำมันเก่า.com

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ รับซื้อน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ทินเนอร์ และกากของเสียอันตรายครบวงจร โรงงานประเภท 106 เลขที่ทะเบียนโรงงาน 3-106-12/57สค. ISIC 3830 TSIC 38300 ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่

ท่านสามารถชมใบอนุญาตบางส่วนโดย คลิกที่นี่เพื่อชมใบอนุญาต 

โดยทางโรงงานมีบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

1. บริการเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ในการทำเอกสาร ได้แก่ 

    - การขอเลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของสียอันตรายฟรี
    - การทำแบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน(สก.1) ฟรี
    -  การอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน(สก.2) ฟรี
    -  รายงานประจำปี (สก.3) ฟรี
    -  การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.4) ฟรี
    -  การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.5) ฟรี
    -  การทำบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(สก.6) ฟรี
    -  การทำบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด(สก.7) ฟรี 
    -  การทำบัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน(สก.8) ฟรี
    -  การทำบัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน(สก.9) ฟรี
    -  การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฟรี
    - ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (manifest) ฟรี
    - การทำรายงานการกำจัดของเสียเมื่อทำการกำจัดของเสียแล้ว ฟรี 
    - หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด (กอ.1) ฟรี 

2. บริการขอใบอนุญาตและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท ฟรี
3. บริการทำความสะอาดพื้นที่ ฟรี
4. บริการบรรจุภัณภ์ (แท็งค์) ขนาดสูงสุด 50,000 ลิตร ฟรี
5. บริการส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ต่อครั้งไม่เกิน 15,000 บาท ฟรี (ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในจุฬาฯ )

และอีก 16 รายการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น