รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
เมนู

เกี่ยวกับเรา

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบกากของเสียอุตสาหกรรม

สามารถรับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลายและน้ำมันใช้งานแล้วทุกชนิด ถูกต้องตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
(เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-8/47 สค.)

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ เป็นโรงงานประเภท 106 (นำของเสียมาใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม) สามารถรับน้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า โซเวนท์น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์ น้ำมันหม้อแปลง
ฮอทออย และน้ำมันที่ใช้แล้วทุกชนิด ทางเราเป็นโรงงานถูกต้องตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ใช่รถเร่เถื่อน
(ท่านสามารถ คลิกที่นี่เพื่อชมใบอนุญาต)

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้บริการจัดทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ก่อกำเนิด เช่น สก.1 , สก.2 , สก.3 และใบกำกับการขนส่ง (Manifest) ให้ทุกครั้งที่ทำการขนส่ง หรือการขอเลขประจำตัว ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย (ในกรณีที่ยังไม่เคยขอ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พาทินี (รองผู้จัดการ)

โทร 0819955909
E-mail: info@น้ำมันเก่า.com