รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
เมนู

รับซื้อน้ำมันใช้แล้ว ทินเนอร์ เศษ ถูกต้องตามกฎหมาย 

- น้ำมันใช้แล้ว เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันเทอร์ไบน์ น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันเทอร์ไบท์ กากน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อนน้ำ และน้ำมันใช้แล้วทุกชนิด

- ตัวทำละลายใช้แล้ว เช่น ทินเนอร์ กากสี กากกาว โซเวนท์ สีเก่า เป็นต้น

- เศษวัสดุปนเปื้อน เช่น กระดาษ พลาสติก ขี้เลื่อย เป็นต้น

- ภาชนะปนเปื้อน เช่น ถังเหล็ก ถังพลาสติก แกลลอน เป็นต้น

- แบตเตอรี่

- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ตัวกรองเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ เป็นต้น

(ราคาประมาณ 1,500 – 4,000 บาท) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกสิ่งแวดล้อม                  

โทร 0819955909 สาวินี (safety officer)
TEL/FAX : 034830449-55
E-mail: info@น้ำมันเก่า.com