รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
เมนู

น้ำมันทาแบบ

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันทาแบบ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเลี้ยงโซ่ รับเบอร์ออยล์ซีเมนต์ (Bitumen) น้ำมันทากันปลวก น่ำมันกันสนิม ทินเนอร์ และสารละลาย

โรงงานเจริญชัยออยล์มีบริการน้ำมันและสารละลายทุกชนิด ราคาถูกกว่าน้ำมันใหม่มากกว่า 70 % ซึ่งสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์น้ำมันทดแทนมีคุณภาพดี โดยโรงงานได้รับการรับรองถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พาทินี (รองผู้จัดการ)

โทร 0819955909
E-mail: info@น้ำมันเก่า.com