รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
รับซื้อ น้ำมันเครื่องเก่า ทินเนอร์เก่า สารละลาย น้ำมันใช้งานแล้ว ทุกชนิด
เมนู

รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

โรงงานเจริญชัยอินดัสตรี้ เลขทะเบียนโรงงาน 3-106-8/47สค 

ประเภทโรงงาน 106 ISIC 3830  TSIC 38300 

รับกำจัดของเสียอันตรายถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่

- กากตะกอนน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน 

- กากสี กากกาว น้ำเปื้อนสี น้ำล้างต่าง ๆ

รับล้างทำความสะอาดแท็งค์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่การทำงานในที่อับอากาศ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกสิ่งแวดล้อม                  

โทร 0819955909 สาวินี (safety officer)
TEL/FAX : 034830449-55
E-mail: info@น้ำมันเก่า.com